Historia

logo_huddersfield.png

11tą Drużynę Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego w Huddersfield założył w 1958 roku ś.p. phm. J. Serafin i był jej pierwszym drużynowym. W latach 70-tych drużyna pełna rozkwitu, liczyła około 30tu harcerzy, potem jednak zarysował się spadek na skutek braku młodzieży. W pierwszych latach Huddersfield był siedzibą Hufca Wilno, a przez nasze szeregi przeszło wielu byłych hufcowych: ś.p. hm. J. Gabański, pierwszy hufcowy i założyciel Hufca, ś.p. hm. J. Orysiuk, hm. W. Mańkowski, ś.p. hm. C. Pukacz, ś.p. hm. R. Wdowczyk, ś.p. hm. J. Parkola, hm. M. Szablewski i phm. K. Kaptur. W latach 90-tych drużyna przez rok była zawieszona ale dzieki drużynowemu pwd. S. Holesz odnowiła pracę i nawet stała się największą drużyną w Hufcu. W 1993 został poświęcony proporczyk który był ufundowany i wręczony przez Spadochroniarzy z Polski. W roku jubileuszowym 60-lecia Hufca drużyna liczyła 10ciu harcerzy pod wodzą phm. K. Kaptur. Drużyna nosi chusty zielone z żółtym paskiem.

Drużyna w Huddersfield zawsze wspierała i stawiała się na akcjach hufca, czy to na biwakach, obozach, koloniach czy Zlotach. Właśnie pod komendą byłych drużynowych z Huddersfield, Hufiec Wilno osiągnął największe sukcesy na Zlotach. Zdobył 1sze miejsce na Zlocie Światowym w USA w 1988, komendant phm. M. Szablewski, 2gie miejsce na Zlocie Chorągwi w St. Braivels w 1977, komendant hm. R. Wdowczyk i 2gie miejsce na Zlocie Okręgu w Yardley Chase w 2015, komendant pwd. K. Kaptur. W ostatnich latach większość członków w komendach obozów Hufca była z Huddersfield a na IX Zlocie Światowym w Kanadzie więcej niż połowa jest z naszej drużyny. W 2015 roku odbył się, pierwszy od wielu lat, samodzielny biwak drużyny. Członkowie drużyny również jadą na kursy kształceniowe z których wyszło wielu instruktorów gotowi do pracy na wyższych funkcjach. Z naszej drużyny było 8miu Hufcowych, 4ech Komendantów Chorągwi, jeden Przewodniczący Zarządu Okręgu i jeden Naczelnik.

Poza normalnymi zbiórkami harcerze biorą aktywny udział w życiu parafii, pełnią wartę przy Bożym Grobie i na uroczystościach Katyńskich, czyszczą polskie groby na cmentarzach przed dniem zadusznym, budują ołtarz na procesję Bożego Ciała i w czasie Bożego Narodzenia odwiedzają polskie domy z kolędą. W ośrodku nie uchylają się do udziału w akademiach rocznicowych, czy też innych obchodach, organizują obiad harcerski dla parafii, i zawsze w miarę możności, tworzą poczet sztandarowy ze sztandarem Hufca lub proporcem drużyny podczas Mszy Świętych.

Poparcie społeczeństwa polskiego w Huddersfield dla harcerstwa trwa od samych początków naszego istnienia a szczególnie kiedy został nabyty obiekt na Stanicę w Fenton. Nie tylko pośpieszono z pomocą finansową, ale dziesiątki osób przez wiele weekendów bezinteresownie pomagało w rozbudowie stanicy. Tysiące godzin przepracowali wspólnie z instruktorami z terenu Huddersfield, KPH i pomocnicy z innych ośrodków polskich. Do dnia dzisiejszego jadą wolontariusze z Huddersfield aby pracować na stanicy, a kierownikiem jest nasz, wieloletni Instruktor na terenie, druh Wacek.

Oprócz parafii i społeczeństwa w Huddersfield, SPK w dawnych czasach wspierało harcerstwo jak i rownież KPH. Od 2016 roku KPH odnawił swoją działalność organizując kiermasze, zabawy i rożne akcje zarobkowe. Koło Przyjaciół składa się z rodziców harcerzy i zuchów naszych członków i dużo nam pomogło przy zbieraniu funduszów na nasze akcje harcerskie i zuchowe.

W Huddersfield chcemy zawsze postępować zgodnie z Przyrzeczeniem i Prawem Harcerskim, nadal służyć Bogu na pierwszym miejscu, Polsce – ucząc się pilnie mowy polskiej, aby poznać Jej historię chlubną, i bliźnim – wszystkim ludziom na świecie nieść uśmiech radości z życia.

Źródło: Jednodniówka 60 lecia Hufca

Drużynowi 11DH

1958 - 1960 J. Serafin phm.
1960 - 1964 J. Orysiuk hm.
1964 - 1967 J. Zabłocki ćw.
1967 - 1969 M. Zakrzewski h.o.
1969 - 1972 R. Wdowczyk hm.
1972 - 1974 J. Wdowczyk pwd.
1974 - 1976 L. Wdowczyk pwd.
1976 - 1978 S. Gabański h.o.
1978 - 1980 A. Knapik h.o.
1980 - 1981 M. Jędrzejczak ćw.
1981 - 1982 K. Wieliczko hm.
1982 - 1984 M. Szablewski hm.
1984 - 1985 A. Procyk ćw.
1985 - 1985 K. Koszler h.o.
1985 - 1991 wakat
1991 - 1993 D. Pasemko wyw.
1993 - 1997 S. Holesz pwd.
1997 - 1998 K. Madej ćw.
1998 - 2012 S. Holesz pwd.
2012 - 2013 D. Rzońca ćw.
2013 - 2013 S. Holesz pwd.
2013 - 2017 K. Kaptur phm.
2017 - 2018 A. Cyrek h.o.
od 2018 D. Topolski pwd.